Jaunumi

Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.janvāri Datu valsts inspekcijas juridiskā un faktiskā adrese būs: Elijas iela 17, Rīga,  LV-1050. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pārējie rekvizīti, tai skaitā tālruņa numuri, paliek nemainīgi.

Sakarā ar pārvākšanos, laika periodā no 2020.gada 28.decembra līdz 2021.gada 8.janvārim, būs ierobežotas iespējas iesniegt un saņemt dokumentus pa pastu un būs ierobežots konsultāciju laiks telefoniski.

Datu valsts inspekcija no 23.12.2020. līdz 11.01.2021. apmeklētājus klātienē nepieņem un aicina iedzīvotājus izvēlēties attālinātu pakalpojumu saņemšanu.

No 28.12.2020. līdz 08.01.2021. Datu valsts inspekcija turpinās sniegt konsultācijas telefoniski, katru darba dienu, tomēr saīsinātajos konsultāciju laikos.

 

Tālruņa Nr.

 

 

67223131

08:00 – 12.00 un 12.30 – 14.30

Par dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu, apmeklētāju pieņemšanu Datu valsts inspekcijā un citi iestādes organizatoriskie jautājumi.

67686024

09.00 – 12.00 un 13.00 -14.30

 

Konsultācijas fiziskām personām par personas (datu subjekta) tiesību ievērošanu (tiesības uz informācijas saņemšanu par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem, tiesības labot neprecīzus datus u.c.).

67686034

 09.00 – 12.00 un 13.00-14.30

 

Valsts un pašvaldību   institūciju jautājumi par to veikto personas datu apstrādi.

Pārziņa un apstrādātāja pienākumi, veicot personas datu apstrādi, nodrošinot darbības atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

Informācija par Datu valsts inspekcijas darba laika izmaiņām 2020.gada 23. un 30.decembrī pieejama https://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-darba-laika-izmainam-2020-gada-23-un-30-decembri/