Jaunumi Ziņas
Darba laiks līdz plkst 14.00

Informējam, ka Datu valsts inspekcijas darba laiks 23.12. un 30.12. ir no plkst.  8:00 līdz plkst.13:00.  

Telefonkonsultācijas no plkst.9:00 līdz plkst.12:00.

 

Atgādinām, atbildes uz jautājumiem iespējams atrast sadaļās:

  1. Biežāk uzdotie jautājumi: https://www.dvi.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi
  2. #DVIskaidro: https://www.dvi.gov.lv/lv/dviskaidro

 

Noderīgas saites:

Dokumentu juridiskā spēka likums https://likumi.lv/doc.php?id=210205

Iesniegumu likums https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums

“E-adrese fiziskām personām – vienota un droša saziņa ar valsti” https://mana.latvija.lv/e-adrese/

“Kas ir drošs elektroniskais paraksts?” https://mana.latvija.lv/kas-ir-dross-elektroniskais-paraksts-un-kur-to-izmantot/