Jaunumi Ziņas
PAR KONSTATĒTO, VEICOT PREVENTĪVO PĀRBAUDI ATTIECĪBĀ UZ SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS ATBILSTĪBU LIELĀKO LATVIJAS E-KOMERSANTU TĪMEKĻA VIETNĒS

Datu valsts inspekcija 2021.gadā veica preventīvu pārbaudi, kuras ietvaros tika pārbaudīta sīkdatņu izmantošana 26 komersantu 29 tīmekļa vietnēs. Pārbaudei tika izvēlēti tie komersanti, kuri piedāvā preces vai pakalpojumus tiešsaistē, un kuru preču un pakalpojumu galvenais saņēmējs ir fiziska persona.


Tika pārbaudīts, vai tiek ievēroti nosacījumi sīkdatņu izmantošanai tīmekļa vietnē, tostarp tiek sniegta skaidra, visaptveroša informācija lietotājam, un tiek iegūta atbilstoša tīmekļa vietnes lietotāja piekrišana, tostarp mārketinga, statistikas un analītisko sīkdatņu izmantošanai, kā arī, vai tiek ievērota Vispārīgā datu aizsardzības regula (Datu regula) un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums, kas regulē sīkdatņu izmantošanu tīmekļa vietnēs.

Kopumā visās pārbaudītajās 26 komersantu tīmekļa vietnēs tika konstatēta vismaz viena vai vairākas neatbilstības Datu regulas un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām saistībā ar sīkdatņu uzstādīšanu un izmantošanu.

Vismazāk neatbilstību tika konstatēts, izvērtējot tīmekļa vietnē pieejamo sīkdatņu politiku/lietošanas noteikumus attiecībā uz minimāli nepieciešamās informācijas saistībā ar sīkdatņu izmantošanu, kura norādāma papildus sākotnēji sniegtajai informācijai, iekļaušanu. Pārbaudes ietvaros tika konstatēts, ka 9 no 29 tīmekļa vietnēm attiecīgā  prasība ir nodrošināta, 18 tīmekļa vietnēs prasība ir daļēji izpildīta, savukārt 2 tīmekļa vietnēm nav sīkdatņu politikas/lietošanas noteikumu.

Visvairāk neatbilstību tika konstatēts attiecībā uz atbilstošas piekrišanas iegūšanas no tīmekļa vietnes lietotāja gadījumos, kad tās iegūšana ir obligāta. Nevienā no pārbaudītajām tīmekļa vietnēm nav nodrošināta atbilstošas piekrišanas iegūšana, 25 gadījumos tikai daļēji tiek iegūta atbilstoša piekrišana no tīmekļa vietnes lietotāja, savukārt 4 gadījumos uzskatāms, ka piekrišana netiek iegūta vispār.

Pārbaudes rezultātā trim komersantiem, kuriem konstatētas vairākas būtiskas neatbilstības normatīvajam regulējumam, neizpildot pat pamatkritērijus attiecībā uz personu informēšanu par sīkdatņu izmantošanu tīmekļa vietnē, ievērojot “Konsultē vispirms” principu, nosūtīts aicinājums līdz 2022.gada 11.aprīlim novērst visas konstatētās neatbilstības. Savukārt, 23 komersantiem, kuriem konstatētas nebūtiskas neatbilstības sīkdatņu izmantošanā tīmekļa vietnē, ievērojot “Konsultē vispirms” principu, nosūtīts aicinājums līdz 2022.gada 12.augustam izvērtēt un novērst neatbilstības atbilstoši pārbaudē konstatētajam.

Gadījumā, ja komersanti noteiktajā laika periodā nenovērsīs konstatētās neatbilstības, Datu valsts inspekcija īstenos citas, Datu regulā piešķirtās pilnvaras.

 

Detalizēta informācija par pārbaudes rezultātiem pieejama “Ziņojums par konstatēto, veicot preventīvo pārbaudi attiecībā uz sīkdatņu izmantošanas atbilstību lielāko Latvijas e-komersantu tīmekļa vietnēs”