Ziņas

Šodien, 2020.gada 28.aprīlī – Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi konsultatīvās komitejas priekšsēdētāja Alessandra Pierucci  un Eiropas Padomes Datu aizsardzības komisārs Jean-Philippe Walter publicēja paziņojumu saistībā ar Covid-19 krīzi, vēršot uzmanību jautājumam par digitālo kontaktu izsekošanu, kas šobrīd ir aktuāls vairākās 108.konvencijas dalībvalstīs.

Kopīgajā paziņojumā  A. Pierucci un J.P. Walter atgādina, ka, izvēloties šādus tehniskos risinājumus, ir jāievieš stingri juridiski un tehniski aizsardzības pasākumi, lai mazinātu iespējamos riskus, kas apdraud privātās dzīves un datu aizsardzību.

Paziņojums pieejams Eiropas Padomes tīmekļvietnē - https://www.coe.int/en/web/data-protection/contact-tracing-apps