Datu valsts inspekcija informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumu Nr.445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 43.3 punktu – Datu valsts inspekcijas oficiālā elektroniskā pasta adrese turpmāk ir pasts@dvi.gov.lv .