Jaunumi Ziņas

Datu valsts inspekcija, lai skaidrotu ar videonovērošanu saistītus jautājumus, ir izstrādājusi rekomendācijas “Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā”.


Rekomendācijas izstrādātas ar mērķi, lai palīdzētu fiziskām personām novērtēt privātīpašumā veiktas videonovērošanas tiesiskos aspektus un sniegtu padomus, kādus paņēmienus izmantot Vispārīgai datu aizsardzības regulai atbilstošas personas datu apstrādes veikšanā.

Rekomendācija "Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā" pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/dvi

Atgādinām, ka 28.01.2021. norisinājās tiešsaistes seminārs, kurā Datu valsts inspekcijas Prevencijas nodaļas vadītājas vietnieks Lauris Linabergs skaidroja "Videonovērošana privātīpašumā – kas jāzina ikvienam?". Ieraksts pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=uIgg63hLZaE