Jaunumi Ziņas

Trešdien, 10. februārī, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) tiešsaistes izvērtējuma prezentācijas pasākumā "Going Digital in Latvia", kurā informēja par plānotajiem pasākumiem tieslietu jomā, lai ieviestu OECD rekomendāciju izpildi attiecībā uz privātuma paaugstināšanu digitālajā telpā Latvijā.


Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs norāda: "OECD veiktajā pētījumā par Latvijas digitālo transformāciju kā viena no rekomendācijām tieslietu nozarei tika izteikta privātuma paaugstināšana digitālajā telpā Latvijā. Mēs atzinīgi vērtējam OECD izteiktās rekomendācijas attiecībā uz tieslietu jomu, vienlaikus uzsveram, ka esam jau aktīvi uzsākuši minēto rekomendāciju izpildi, stiprinot Datu valsts inspekcijas kapacitāti ar mērķi konstatēt privātuma politikas pārkāpumus digitālā vidē. Turklāt Datu valsts inspekcija ir iesniegusi dalības pieteikumu Globālajā privātuma aizsardzības tīklā, lai veicinātu sadarbību gan ar Eiropas Savienības valstīm, gan arī ar trešās pasaules valstīm."

Vienlaikus R.Kronbergs informēja par nepieciešamību sekmēt pārskatāmību privātuma pārvaldības programmās un izveidot pienācīgu mākslīgā intelekta un lietu interneta pārvaldību, saglabājot līdzsvaru starp personas datu aizsardzības tiesībām un jauno tehnoloģiju ieviešanu.

Sanāksmes ietvaros R.Kronbergs informēja arī par E-lietas projekta attīstību, kura ietvaros tiek pilnveidota esošo informācijas sistēmu funkcionalitāte, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra, lai turpinātu digitālo risinājumu attīstību un to izmantošanu tiesvedības procesos, nodrošinātu vienotu elektronizētu procesu no izmeklēšanas uzsākšanas līdz tiesvedības un nolēmumu izpildei, kā arī ērtu informācijas pieejamību procesa dalībniekiem.

 

Papildu informācija:

Globālais privātuma aizsardzības tīkls ir starptautiska organizācija, kas nodrošina savstarpējās sadarbības uzlabošanu starp OECD dalībvalstīm tiesībaizsardzības jomā, sniedzot iespēju apmainīties ar paraugpraksi pārrobežu problēmu risināšanā un īstenot kopīgas iniciatīvas izpratnes veicināšanas kampaņas privātuma aizsardzībā un uzraudzībā.