Jaunumi Ziņas
Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras, 2018. gada maijā, izdotā Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (Handbook on European data protection law – 2018 edition) pieejama latviešu valodā.

Rokasgrāmata pieejama: https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition

Rokasgrāmatā sniegts pārskats par Eiropā un Eiropas Savienībā piemērojamajiem tiesiskajiem regulējumiem attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību, iekļaujot praktiskus piemērus, ilustrējot iespējamos scenārijus, kas radušies šajā jomā.