Jaunumi
Kolēģi

Informējam, ka Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (turpmāk – TAP portāls) 2021.gada 15.decembrī saskaņošanai nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanas noteikumi" (ID Nr.21-TA-688) (turpmāk – Noteikumu projekts) .

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt, ka rīcības kodeksu, kas izstrādāts un apstiprināts Vispārīgās datu aizsardzības regulas 40. panta kārtībā, pārrauga neatkarīga licencēta rīcības kodeksa pārraudzības institūcija, kurai ir atbilstoša reputācija, kapacitāte un ekspertīze.

Lai realizētu šo mērķi, Noteikumu projektā ir noteiktas prasības rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licences saņemšanai, licences izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība un gadījumi, kā arī kārtība, kādā maksājama valsts nodeva par licences izsniegšanu un valsts nodevas apmērs.

Datu valsts inspekcija aicina sabiedrību līdz 2021.gada 30.decembrim TAP portālā iepazīties ar Noteikumu projektu un līdzdarboties tā saskaņošanas procesā.