Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā

Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.10. apakšpunktu un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2.23., 2.3. punktu, datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens (turpmāk – eksāmens), kas paredzēts 2021.gada 4.novembrī, ir organizējams epidemioloģisko drošā vidē, un tādējādi šo pakalpojumu var saņemt un eksāmenā piedalīties personas, kuras pasākuma norises dienā var uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Inspekcija norāda, ka personām, kuras attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties eksāmenā (neatbilstība minētajām prasībām vai cits attaisnojošs iemesls), un šos iemeslus var paredzēt jau šobrīd, nepieciešams iesniegt oficiālu iesniegumu līdz eksāmena norises dienai, ar lūgumu pārcelt vai atcelt dalību eksāmenā, norādot attaisnojošo iemeslu*.

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

  • Elektroniski parakstīts iesniegums: uz pasts@dvi.gov.lv vai izmantojot oficiālo E-adreses informācijas sistēmu;
  • Pašrocīgi parakstīts iesniegums: pa pastu uz Elijas 17, Rīga, LV-1050 vai ievietot Datu valsts inspekcijas 1.stāva pastkastītē.

Informējam, ka informācija par eksāmena norises vietu, sīkākām epidemioloģiskās drošības prasībām eksāmena laikā, kā arī attālināto konsultāciju par eksāmena norisi, tiks sniegta tuvākajā laikā.

 

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt Inspekcijai pa tālruni 67686024.

 

* Ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz eksāmenu, viņam ir tiesības to kārtot nākamajā izsludinātajā eksāmena kārtošanas reizē un otrreiz maksājums par eksāmena kārtošanu nav jāveic. Līdz ar to, personām, kuras neparedzētu iemeslu dēļ neieradīsies uz eksāmenu, jāiesniedz iesniegumu, norādot neierašanās iemeslu, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc eksāmena norises dienas, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 11.punktu.

Attēla avots:freepik.com