DPSME jaunumi

            2019. gada 26. novembrī Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs atklās Datu valsts inspekcijas organizēto konferenci “Dati ir vērtība – sargā tos”. Konference tiek organizēta, lai uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu gatavību izpildīt Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības (Regula).

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, uzsverot konferences nozīmīgumu, akcentē: “Šī būs otra lielākā konference Latvijā, kurā plaši tiks apskatīti jautājumi par datu aizsardzības jautājumiem un to nozīmi mūsu ikdienā un straujajā ekonomikas attīstības laikmetā. Konferences dalībniekiem tiks sniegts vispārējs pārskats par Latvijas paveikto datu aizsardzības jomā, kā arī Datu valsts inspekcijas lomu personas datu aizsardzības evolūcijā.”

Straujais informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības laikmets ir nojaucis robežas ne tikai starp kontinentiem, bet globālajā pasaulē radījis jaunu attieksmi pret personas privāto dzīvi un personu datu aizsardzību. Šī konference ir spilgts piemērs tam, kā progress ietekmē Eiropas Savienības datu uzraudzības iestāžu starptautiskosadarbību un, ka personas datu aizsardzība un drošība ir viens no sabiedrības un valsts drošības priekšnosacījumiem,” atzīmē Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova.

Konference noslēdz desmit bezmaksas semināru ciklu “Ceļvedis datu apstrādē maziem un vidējiem uzņēmējiem”, ko Datu valsts inspekcija organizēja no 2019. gada septembra līdz novembrim Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ludzā, Valmierā, Cēsīs, Rīgā un dažādos Latvijas reģionos maziem un vidējiem uzņēmējiem ar mērķi veicināt izpratni par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi uzņēmumā.

Konferencē piedalīsies eksperti datu aizsardzības jautājumos gan no Latvijas, gan no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Konference norisināsies RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O 6 Aisteres zālē (Durbes ielā 4, Rīgā). Konferenci būs iespējams vērot arī tiešraidē Datu valsts inspekcijas Facebook lapā.

Konferenci rīko Datu valsts inspekcija projekta Nr.814774 – DPSME “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; tiesības un riski nepilngadīgām personām” ietvaros un tā tiek finansēta no Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv