Jaunumi
KIBi

Pērnā gada nogalē Datu valsts inspekcijas speciālisti veica pārbaudes divos Latvijā reģistrētos kredītinformācijas birojos – AS "Kredītinformācijas Birojs" un AS "CREFO Birojs". Pārbaudes mērķis bija pārliecināties, vai šo biroju datu apstrāde atbilst Datu regulas un Kredītinformācijas biroju likuma prasībām, īpašu uzmanību pievēršot personas datu glabāšanas termiņiem, kuri noteikti normatīvajos aktos

Šo biroju darbības pamatā ir atbildīgas kreditēšanas un godprātīgas aizņemšanās veicināšana, kas nodrošina, ka kreditētājiem ir pieejama aktuālākā informācija par aizņēmēja jau esošajām saistībām. Saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, Datu valsts inspekcija izsniedz licenci kredītinformācijas biroju darbībai un veic ikgadēju uzraudzību. Licences tiek izsniegtas uz pieciem gadiem un ir nepieciešamas, lai biroji varētu likuma ietvaros apstrādāt ziņas par fizisko personu kredītinformāciju, nodot šīs ziņas kredītinformācijas lietotājiem un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā iegūt ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskām personām no valsts informācijas sistēmām.

Pārbaudes tika veiktas kredītinformācijas biroju uzraudzības pasākumu ietvaros klātienē abu biroju telpās, un to  laikā būtiskas neatbilstības normatīvo aktu prasībām netika konstatētas, kas liecina par biroju darbības atbilstību noteiktajām personas datu apstrādes un aizsardzības prasībām.