Rekomendācijas un vadlīnijas

! Datu valsts inspekcija informē, ka rekomendācijas, kas sagatavotas līdz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtās regulas Nr.2016/679 “Vispārīgā datu aizsardzības regula” tiešas piemērošanas uzsākšanai atrodas pārskatīšanas procesā un konstatējot neatbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas normām vai Kolēģijas (iepriekš 29.panta darba grupas) izdotajām pamatnostādnēm tiks veikti labojumi. Datu valsts inspekcijas izdotajās rekomendācijās norādītais izmantojams tādā apmērā, kādā tas nav pretrunā Vispārīgās datu aizsardzības regulas normām un Kolēģijas izdotajām pamatnostādnēm.

Last updated: 26.02.2020. 16:02