Informatīvie materiāli un bukleti

 

attels
attels

 

attels

 

attels

 

attels

 

attels

 

attels
attels

 

 

DVI semināru materiāli

 

Semināra prezentācijas “Personas datu aizsardzība. Vispārīgā datu aizsardzības regula.”, “Personas datu aizsardzība. Praktiskai piemērošanai.”, “Personas datu apstrādes tiesiskie aspekti un ar to saistītas problēmas praksē”, sniedz vispārīgu ieskatu personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos, gaidāmajām izmaiņām sākot ar 2018.gada 25.maiju, Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanu.