Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai identificētu datu aizsardzības speciālistus, kuri ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, un nodrošinātu to, ka informācija par datu aizsardzības speciālistiem ir pieejama, Datu valsts inspekcija kārto datu aizsardzības speciālistu sarakstu. Datu aizsardzības speciālistu sarakstā iekļauj tikai tās personas, kuras ir nokārtojušas personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu. Persona, kura no datu aizsardzības speciālistu saraksta izslēgts šādu iemeslu dēļ:
1) Datu valsts inspekcijā saņemts attiecīgi rakstveida lūgums;
2) personai, kura izslēgta no saraksta, tiesa nodibinājusi aizgādnību;
3) personai, kura izslēgta no saraksta ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības strādāt par datu aizsardzības speciālistu vai noteikti citādi ierobežojumi, kas neļauj pildīt attiecīgos profesionālos pienākumus;
var lūgt atjaunošanu sarakstā, un Datu valsts inspekcija to no jauna iekļauj datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja ir novērsti iemesli, kuru dēļ persona tika no saraksta izslēgta.

Procesa apraksts

 1. Iesniegums par atjaunošanu personas datu aizsardzības speciālista sarakstā
  Persona, kura no datu aizsardzības speciālistu saraksta izslēgta saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 20. panta pirmās daļas 1., 2. vai 3. punktu, iesniedz iesniegumu, kurā ietverts lūgums par atjaunošanu datu aizsardzības sarakstā.

 2. Iesnieguma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
  Datu valsts inspekcija viena mēneša laikā izvērtē iesniegumā par atjaunošanu datu aizsardzības speciālista sarakstā sniegto informāciju, kā arī pievienotus dokumentus (ja tādi ir iesniegti) un pieņem lēmumu:
  1) par iekļaušanu datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja ir novērsti iemesli, kuru dēļ persona tika no saraksta izslēgta;
  2) par atteikumu iekļaut personas datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja nav novērsti iemesli, kuru dēļ persona tika no saraksta izslēgta

 3. Pakalpojuma paziņošana
  Lēmumu paziņo elektroniski uz iesniedzēja iesniegumā norādīto kanālu.
  Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, Datu valsts inspekcija lēmumu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja iesniegumā par atjaunošanu personas datu aizsardzības speciālista sarakstā nav pamatots lūgums saziņai uz elektroniskā pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu