Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nodrošināt fiziskām personām (datu subjektiem) iespēju iesniegt sūdzību par iespējams prettiesisku personas datu apstrādi.

Procesa apraksts

 1. Persona uzskata ka viņas personas dati apstrādāti prettiesiski
  Ja persona uzskata, ka ir notikusi prettiesiska viņas vai viņas aizgādībā, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu datu apstrāde, persona aizpilda sūdzību par personas datu apstrādi (https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi). Sūdzībā sniedz ziņas par:
  • iesniedzēju;
  • personu (iestādi/ organizāciju/ komersantu /fizisku personu vai citu personu), kura, iespējams, nelikumīgi veikusi iesniedzēja personas datu apstrādi;
  • saistību ar personu, kura, iespējams, nelikumīgi veikusi iesniedzēja personas datu apstrādi;
  • nelikumīgi veiktās iesniedzēja personas datu apstrādes būtību;
  • vai saistībā ar, iespējams, nelikumīgi veikto iesniedzēja personas datu apstrādi iesniedzējs ir vērsies pie personas, kura, iespējams, nelikumīgi veikusi iesniedzēja personas datu apstrādi, u.c.
  Iesniegumam pievieno dokumentu, kas saistīti ar vai liecina par iespējams nelikumīgi veikto iesniedzēja personas datu apstrādi, kopijas.
  Aizpildītu sūdzību par personas datu apstrādi iesniedz Datu valsts inspekcijā.

Saņemt pakalpojumu