Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Datu valsts inspekcijas tīmekļvietni www.dvi.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās vadlīnijas “Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)”.

Cik piekļūstama ir šī ?

Datu valsts inspekcijas tīmekļvietne atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Datu valsts inspekcijas Administratīvā nodaļa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: Agita.Silniece@dvi.gov.lv

Zvaniet: +371 67686031

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Agita Silniece 

E-pasts: Agita.Silniece@dvi.gov.lv

Kontakttālrunis: +371 67686031

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020. Atkārtoti tas pārskatīts 30.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja: Agita Silniece, Administratīvās nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.