Ievietots 01.11.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 4.panta otro daļu, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par publisko tiesību juridisko personu, to iestāžu un amatpersonu, kā arī citu valsts institūciju pieļautajiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību pārkāpumiem un to novēršanu, Datu valsts inspekcija tīmekļvietnē līdz kārtējā kalendārā mēneša 5. datumam publicē sarakstu par Datu valsts inspekcijas pieņemtajiem lēmumiem par konstatētajiem pārkāpumiem.

Datu valsts inspekcija informē, ka no 2018.gada 25.maija ir konstatēti 6 pārkāpumi, savukārt 2019.gada desmit mēnešos 24 pārkāpumi.

 

Saraksts pieejams sadaļā “Reģistri” apakšsadaļā “Saraksts par publisko tiesību subjektu pieļautajiem VDAR prasību pārkāpumiem un to novēršanu” (Pieejams: https://www.dvi.gov.lv/lv/saraksts-par-publisko-tiesibu-subjektu-pielautajiem-vdar-prasibu-parkapumiem-un-to-noversanu/ )