Ievietots 17.03.2020 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.apakšpunktā norādīto un izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, no 2020.gada 17.marta, lai veicinātu Datu valsts inspekcijas (turpmāk-Inspekcija) sasniedzamību un saziņu ar sabiedrību, Inspekcija ievieš izmaiņas telefonisko konsultāciju sniegšanā.

Vienlaikus Inspekcija vērš uzmanību, ka konsultācijas iespējams saņemt arī rakstiski, iesūtot interesējošo jautājumu un situācijas aprakstu elektroniski, adresējot to info@dvi.gov.lv. Jautājumus ir iespējams iesūtīt arī Inspekcijas mājaslapas sadaļā Kontaktinformācija, ievadot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un interesējošo jautājumu. Šādā gadījumā atbilde būs jāuzgaida, tomēr, to sniedzot, Inspekcijai būs iespēja veikt pilnīgāku situācijas analīzi.

Inspekcija informē, ka konsultāciju laikā netiks sniegta informācija par konkrētu iesniegumu vai pārbaudes lietu virzību. Lai saņemtu šādu informāciju, Inspekcija aicina sazināties ar par lietas izskatīšanu atbildīgo amatpersonu.

Telefona numurs Konsultāciju sniegšanas laiks  
67223131 P. 08:00 – 12.00 un 12.30 – 17:00O. 08:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30T. 08:00 – 12.00 un 12.30 – 16:30C. 08:00 -12.00 un 12.30 – 16:30

Pk. 08:00 – 12.00 un 12.30 -15:00

Par dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu, apmeklētāju pieņemšanu Datu valsts inspekcijā un citi iestādes organizatoriskie jautājumi.
67686024 P. 09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00O. 09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00T.  09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00C. 09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00

Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 14.00

Konsultācijas fiziskām personām par  personas (datu subjekta) tiesību ievērošanu (tiesības uz informācijas saņemšanu par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem, tiesības labot neprecīzus datus u.c.).
67686028 P. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00O. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00T. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00C. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 14.00

Valsts un pašvaldību  institūciju jautājumi par to veikto personas datu apstrādi.
67686025 P. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00O. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00T. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00C. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 14.00

Pārziņa un apstrādātāja pienākumi, veicot personas datu apstrādi, nodrošinot darbības atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.


[1] Atsevišķos gadījumos direktors var noteikt citu konsultācijas sniegšanas laiku.