Ievietots 04.06.2018 · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka visaptverošā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra 2018. gada maijā izdeva Rokasgrāmatu par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (Handbook on European data protection law – 2018 edition)[1] .

Rokasgrāmatā sniegts pārskats par Eiropā un Eiropas Savienībā piemērojamajiem tiesiskajiem regulējumiem attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību, iekļaujot praktiskus piemērus, ilustrējot iespējamos scenārijus, kas radušies šajā jomā.

Rokasgrāmata pieejama - http://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law

Informatīvie materiāli par Vispārīgo datu aizsardzības regulu pieejami - https://www.dvi.gov.lv/lv/informativie-materiali-un-bukleti/

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcijaun Twitter(@Datu_inspekcija).

[1] Rokas grāmata pieejama angļu valodā