Jaunumi Ziņas
attēls

Trešdien, 15.martā, Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) uzsāka koordinētu pārbaudi par datu aizsardzības speciālista institūtu. Visa gada garumā 26 uzraudzības iestādes visā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) (tostarp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs) veiks Koordinētu uzraudzības pasākumu (CEF 2023) par datu aizsardzības speciālistu iecelšanas un amata pienākumu izpildes novērtējumu.

Datu aizsardzības speciālistiem, kā starpniekiem starp uzraudzības iestādēm, fiziskām personām un organizācijām, ir būtiska loma datu aizsardzības regulējošo tiesību aktu ievērošanas veicināšanā un datu subjektu tiesību efektīvas aizsardzības sekmēšanā.

Lai novērtētu, vai organizācijās datu aizsardzības speciālista amats atbilst Datu regulas 37.-39. pantā noteiktajam, kā arī lai apzinātu nepieciešamos resursus datu aizsardzības speciālista pienākumu izpildei, katras valsts uzraudzības iestāde īstenos CEF 2023 novērtēšanas procedūru vairākos posmos:

  • katras valsts uzraudzības iestādei tiks nosūtītas vienotas aptaujas anketas, lai apzinātu situāciju un noskaidrotu, vai ir pamats pārbaudes veikšanai;
  • formālas pārbaudes uzsākšana;
  • pārbaudes procesu pārraudzība.

Rezultāti tiks analizēti koordinēti, un uzraudzības iestādes lems par iespējamiem turpmākiem valstu uzraudzības un izpildes pasākumiem. Rezultātu analīze sniegs arī  padziļinātu ieskatu datu aizsardzības speciālistu institūta darbībā un veicinās mērķtiecīgu uzraudzības pasākumu īstenošanu Eiropas Savienības līmenī. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem būs pieejams Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas tīmekļa vietnē.

Šī ir otrā koordinētā pārbaude, kas tiek īstenota saskaņā ar Koordinētās izpildes sistēmu (CEF). CEF iniciatīvu mērķis ir atvieglot uzdevumu izpildi un veicināt savstarpējo sadarbību starp datu aizsardzības iestādēm.

2022. gadā izvēlētais pārbaudes temats bija mākoņpakalpojumu izmantošana publiskajā sektorā. Ziņojums par šīs iniciatīvas rezultātiem tika publicēts 2023. gada 18. janvārī.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas oficiālais paziņojums pieejams: https://edpb.europa.eu/news/news/2023/launch-coordinated-enforcement-role-data-protection-officers_en