izlaidumi

Ir klāt izlaidumu laiks, kas neapšaubāmi ir īpaši nozīmīgs dzīves notikums, ko daudzi vēlas iemūžināt gan fotogrāfijās, gan video. Izlaiduma laikā notvertos mirkļus teju ikvienam gribas atrādīt interneta vidē, publicējot tos savos sociālajos tīklos. Tomēr šādas darbības ir jāizvērtē, ievērojot citu personu tiesības gan uz privātumu, gan datu aizsardzību. Atcerēsimies, ka ne visiem gribas nokļūt foto objektīva redzeslokā.

Lai kādam šo skaisto notikumu neizbojātu, aicinām apdomāt, vai tiešām publicēt to fotogrāfiju, kurā ir redzamas citas personas. Izvērtējam, vai tiešām šajās fotogrāfijās ir jābūt redzamiem arī, piemēram, citu absolventu viesiem, kuri jums ir sveši.

Pirms izlaiduma fotoattēla vai video publicēšanas, kuros ir redzamas citas personas, uzdod sev kontroljautājumus:

  • Kam personas dati būs redzami?
  • Uz kuru cilvēku attiecas dati vai foto? 
  • Kāds ir datu publicēšanas mērķis?
  • Kas publicē datus? 
  • Kāda ietekme var būt publikācijai? 

Aicinām iepazīties ar Datu valsts inspekcijas sagatavoto skaidrojumu- https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-izlaidums