Datu valsts inspekcija rīko iepriekšēju apspriešanos iepirkumam E-mācību “Personas datu aizsardzība mazajiem un vidējiem uzņēmējiem” satura un interaktivitātes izstrāde”, kas tiek īstenots projekta “Tālmācības programma personas datu aizsardzībā” Nr.101074843 (akronīms DLPDP), Eiropas Komisijas finanšu programmā "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV) 2021.–2027.gadam.

Iepriekšēja apspriešanās notiks 2023.gada 23.martā plkst.15:30 Datu valsts inspekcijas telpās Elijas ielā 17, Rīgā.

Apspriedes mērķis ir informēt piegādātājus par plānoto iepirkumu un tā iespējamām prasībām, iegūt atgriezenisko saiti no piegādātājiem, lai veicinātu sadarbību un izstrādātu kvalitatīvu paredzēto pakalpojumu.

Lai piedalītos apspriedē, piegādātājiem ir jāiepazīstas ar apspriedes kārtību un iepirkuma tehnisko specifikāciju un jānosūta jautājumi, komentāri vai ieteikumi par plānotā iepirkuma dokumentāciju līdz 2023.gada 17.martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi katrina.leitane@dvi.gov.lv ar norādi: “Apspriedei par iepirkuma E-mācību “Personas datu aizsardzība mazajiem un vidējiem uzņēmējiem” satura un interaktivitātes izstrāde” dokumentāciju.

Pasūtītājs pēc uzaicinājuma noteiktā termiņa apkopos piegādātāju iesūtīto informāciju un sagatavos to izskatīšanai apspriedē. Apspriedē saņemtā informācija, tostarp atbildes uz jautājumiem, tiks dokumentēta, sagatavojot apspriedes kopsavilkumu. Apspriedes kopsavilkumu publicēs šī uzaicinājuma publicēšanas vietnē (Pasūtītāja pircēja profilā EIS).

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar iepirkuma kontaktpersonu Katrīnu Leitāni, katrina.leitane@dvi.gov.lv, tālr.26852580.

Pasūtītājs jau iepriekš izsaka pateicību ieinteresētajiem pretendentiem par iesaisti un priekšlikumu sniegšanu!

 
Projektu finansē Eiropas Savienība. Paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas nostāju un viedokli. Neviena no tām nav atbildīga par pausto saturu. 

logo