Jaunumi Ziņas
14. saeimas vēlēšanas

Tuvojoties 14. Saeimas vēlēšanām esam sagatavojuši rekomendācijas “Personas datu apstrāde priekšvēlēšanu laikā” par pasākumiem, kas ir veicami, apstrādājot fizisku personu datus vēlēšanu kontekstā.

Ņemot vērā, ka politiskās partijas un to apvienības ir uzskatāmas par pārziņiem Datu regulas [1] izpratnē, tām ir jānodrošina Datu regulā noteikto prasību izpildi, tai skaitā, jāīsteno Datu regulā noteiktās datu subjekta tiesības.

Rekomendācijās ietverti praktiski ieteikumi, kas jāievēro apstrādājot personas datus, lai nodrošinātu atbilstību Datu regulas prasībām, tostarp, pienākumu nodrošināt caurspīdīgumu vēlēšanu kampaņu procesos un pietiekamas informācijas sniegšanu personām, kuru dati tiek apstrādāti, neatkarīgi no tā, vai dati ir iegūti tieši vai netieši. Rekomendācijas pieejamas šeit.

Politiskajām partijām līdzīgs pasākumu kopums ir jānodrošina ne tikai konkrēto 14. Saeimas vēlēšanu laikā, bet arī, Eiropas Parlamenta vēlēšanās vai pašvaldību vēlēšanās.

 

INFORMATĪVAS ATSAUCES:

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)