Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikā kompetentu un neatkarīgu ekspertu, kuri sagatavo audita ziņojumu Kredītinformācijas birojiem, esamību.

Procesa apraksts

 1. Pieteikuma iekļaušanai ekspertu sarakstā iesniegšana
  Lai iegūtu tiesības veikt kredītinformācijas biroju auditu un sagatavot audita ziņojumus eksperts iesniedz pieteikumu iekļaušanai ekspertu sarakstā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 267 “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi” 10.punktā minētajam. Pieteikums iesniedzams brīvā formā.

 2. Lēmuma pieņemšana
  Datu valsts inspekcija lēmumu par iekļaušanu ekspertu sarakstā vai par atteikumu iekļaut ekspertu sarakstā paziņo nosūtot to uz juridiskās personas juridisko adresi vai pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai fiziskās personas deklarēto dzīvesvietas adresi vai pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
  Pēc lēmuma nosūtīšanas, inspekcija informāciju par ekspertu publicē tās tīmekļa vietnē.

 3. Lēmuma paziņošana
  1.Datu valsts inspekcija lēmumu par iekļaušanu ekspertu sarakstā vai par atteikumu iekļaut ekspertu sarakstā paziņo nosūtot to uz juridiskās personas juridisko adresi vai pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, vai fiziskās personas deklarēto dzīvesvietas adresi, vai pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
  2.Lēmumu par iekļaušanu ekspertu sarakstā vai par atteikumu iekļaut ekspertu sarakstā paziņo nosūtot to uz juridiskās personas juridisko adresi vai pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai fiziskās personas deklarēto dzīvesvietas adresi vai pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
  Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, Datu valsts inspekcija saziņu nodrošina elektroniski un dokumentu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Saņemt pakalpojumu