Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mācību organizētājs Latvijā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms mācību uzsākšanas iesniedz inspekcijā paziņojumu par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizēšanu datu aizsardzības jomā. Paziņojumam pievieno dokumentus, kas apliecina pasniedzēju kvalifikāciju un pieredzi, un mācību programmu. Mācību pasniedzējam ir zināšanas un vismaz pēdējo četru gadu praktiskā darba pieredze personas datu aizsardzības jomā.

Procesa apraksts

 1. Paziņojums par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma organizēšanu datu aizsardzības jomā
  Mācību organizētājs Latvijā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms mācību uzsākšanas iesniedz Datu valsts inspekcijā paziņojumu par mācību organizēšanu. Paziņojumam pievieno dokumentus, kas apliecina pasniedzēju kvalifikāciju un pieredzi, un mācību programmu.
  Pieteikumā jānorāda vai iesniedzējam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

 2. Paziņojuma izvērtēšana
  Datu valsts inspekcija izvērtē paziņojumu un tam pievienotos dokumentus un mēneša laikā pieņem lēmumu par paredzēto mācību atbilstību kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumam personas datu aizsardzības jomā.

 3. Lēmuma paziņošana
  Lēmumu Datu valsts inspekcija paziņo uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, juridisko adresi vai e-adresi

 4. Informācijas publicēšana inspekcijas tīmekļa vietnē
  Datu valsts inspekcija savā tīmekļvietnē publicē tās rīcībā esošo informāciju par mācībām personas datu aizsardzības jomā Latvijā, kas atzīstamas par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot akadēmisko stundu skaitu, kuras tiek piešķirtas par tā apmeklējumu.

Saņemt pakalpojumu