Iepirkumi

Par biroja telpu nomu Rīgā

Datu valsts inspekcija,  Reģ.Nr.90001037264Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv, 67223131 Kontaktpersona: Administratīvās nodaļas vadītāja Vita ReinšmiteVita.Reinsmite@dvi.gov.lv, tālrunis 67686090
Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija),   nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts Rīgas centra administratīvā teritorija. Biroja telpas atrodas Rīgas centrā vai tā tuvumā esošajās teritorijās
Nomas objekta lietošanas mērķis Biroja telpu noma
Paredzamais nomas līguma termiņš Vismaz 60 mēneši un ne vēlāk, kā no 01.11.2020.
Nepieciešamā platība (biroja telpām norāda platību, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotajām tehniskajām prasībām valsts institūciju biroja telpām vismaz 420 m 2
Vēlamais tehniskais stāvoklis Biroja telpas gatavas lietošanai.Visām telpām ir jābūt pilnīgā lietošanas kārtībā atbilstoši visām prasībām bez nepieciešamības veikt jebkādus remontdarbus vai citus telpu pielāgošanas darbus atbilstoši nomnieka vajadzībām.
Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām Vispārīgās un tehniskās prasības pieejamas ” Nekustamā īpašuma – telpu nomas piedāvājumu atlases kārtība”.Shematiskais attēlojums kartē.
Piedāvājumu iesniegt atbilstoši 2013.gada 29.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem.Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011 vai elektroniski uz telpas@dvi.gov.lv . Piedāvājumu iesniegšanas kārtība noteikta “Nekustamā īpašuma – telpu nomas piedāvājumu atlases kārtība”.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 19.jūnijam, plkst. 10.00.

 Nekustamā īpašuma – telpu nomas piedāvājumu atlases kārtība

Shematiskais attēlojums kartē

 

Izsludinātie iepirkumi 2019.gadā

Izludinātie iepirkumi 2019.gadā

EIS iepirkumi

“Par reģionālo semināru MVU, darbnīcu jauniešiem, konferences un konkursa organizēšanu 2019.-2020.gadā”

31.07.2019.

DVI-2019/3/814774-DPSM

Iepirkuma priekšmets “Par reģionālo semināru MVU, darbnīcu jauniešiem, konferences un konkursa organizēšanu 2019.-2020.gadā”
Informācija Visa informācija (t.sk. iepirkuma dokumenti) ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25209  Uzmanību! Piedāvājumus iepirkuma procedūrā var iesniegt tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēti lietotāji.Informācija par reģistrēšanos
Kontaktpersona Eiropas Savienības un   starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsulte Anta Birkhāne, tālruņa numurs 67686091, e-pasta adrese:Anta.Birkhane@dvi.gov.lv
Piedāvājumus iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25209) līdz 2019.gada 12.augustam plkst.10.00.

Lēmums DVI-2019/3/814774 DPSME

“Par reģionālo semināru MVU, darbnīcu jauniešiem, konferences un konkursa organizēšanu 2019.-2020.gadā”

21.06.2019.

DVI-2019/2/814774-DPSM

Iepirkuma priekšmets “Par reģionālo semināru MVU, darbnīcu jauniešiem, konferences un konkursa organizēšanu 2019.-2020.gadā”
Informācija Visa informācija (t.sk. iepirkuma dokumenti) ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23555Uzmanību! Piedāvājumus iepirkuma procedūrā var iesniegt tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēti lietotāji.Informācija par reģistrēšanos
Kontaktpersona Eiropas Savienības un   starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsulte Anta Birkhāne, tālruņa numurs 67686091, e-pasta adrese:Anta.Birkhane@dvi.gov.lv
Piedāvājumus iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23555 ) līdz 2019.gada 19.jūlijam plkst.15.00.

 Lēmums DVI-2019/2/814774 DPSME


 

 

Informatīvi skaidrojošo komunikācijas kampaņu radošo risinājumu izstrāde un īstenošana par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (mazo un vidējo uzņēmumu informēšanas pasākumi, nepilngadīgo personu vecumā no 13-17 gadiem informēšanas pasākumi)”

 

02.04.2019.

DVI-2019/1/814774-DPSM

Iepirkuma priekšmets Informatīvi skaidrojošo komunikācijas kampaņu radošo risinājumu izstrāde un īstenošana par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (mazo un vidējo uzņēmumu informēšanas pasākumi, nepilngadīgo personu vecumā no 13-17 gadiem informēšanas pasākumi)”
Informācija Visa informācija (t.sk. iepirkuma dokumenti) ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18762Uzmanību! Piedāvājumus iepirkuma procedūrā var iesniegt tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēti lietotāji.Informācija par reģistrēšanos
Kontaktpersona Eiropas Savienības un   starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsulte Anta Birkhāne, tālruņa numurs 67686091, e-pasta adrese:Anta.Birkhane@dvi.gov.lv
Piedāvājumus iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18762 ) līdz 2019.gada 15.aprīlim plkst.14.00.

Noslēgtie Līgumi

“Par reģionālo semināru MVU, darbnīcu jauniešiem, konferences
un konkursa organizēšanu 2019.-2020.gadā”

Līguma priekšmets: Par reģionālo semināru MVU, darbnīcu jauniešiem, konferences
un konkursa organizēšanu 2019.-2020.gadā

Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr.DVI-2019/3/814774-DPSME
Piegādātāja nosaukums: SIA 3K MANAGEMENT, reģistrācijas numurs 40103179364
Līgumcena (bez PVN): 68 590,00 EUR
Līguma izpildes termiņš: līdz 2020.gada jūnijam.

Informācija EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25209

Līgums

Informatīvi skaidrojošo komunikācijas kampaņu radošo risinājumu izstrāde un īstenošana par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (mazo un vidējo uzņēmumu informēšanas pasākumi, nepilngadīgo personu vecumā no 13-17 gadiem informēšanas pasākumi)

Līguma priekšmets: Informatīvi skaidrojošo komunikācijas kampaņu radošo risinājumu izstrāde un īstenošana par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (mazo un vidējo uzņēmumu informēšanas pasākumi, nepilngadīgo personu vecumā no 13-17 gadiem informēšanas pasākumi)
Iepirkuma identifikācijas numurs:DVI-2019/1/814774-DPSM
Piegādātāja nosaukums: SIA “GR ART & PRINT”, Reģ. Nr.: 40103323220
Līgumcena (bez PVN): 20 000 EUR
Līguma izpildes termiņš: līdz 2020.gada 17.jūnijam.

Informācija EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18762 

Līgums

Komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Datu valsts inspekcijas vajadzībām

Līguma priekšmets: Komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Datu valsts inspekcijas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs: DVI 2016/1-I
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 15.12.2016
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 02.01.2017. plkst. 12.00
Piegādātāja nosaukums: SIA “EXPLAIN”, Reģ. Nr.: 40003608073
Līgumcena (bez PVN): 38 000 EUR
Līguma izpildes termiņš: 18 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad kopējais pasūtījuma apjoms sasniedzis 38 000 EUR

Lēmums Līgums
Servera iegāde Datu valsts inspekcijas vajadzībām
Paziņojuma ievietošanas datums: 2015. gada 27.novembris
Iepirkuma identifikācijas numurs: DVI 2015/2
Iepirkuma priekšmets: “Servera iegāde Datu valsts inspekcijas vajadzībām”
Piedāvājumi jāiesniedz: līdz 2015.gada 8.decembrim, plkst.10:00, Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-15, 3.stāvā.

Nolikums

Maketēšanas un tipogrāfijas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas vajadzībām
Lēmums par līguma slēgšanu: Datu valsts inspekcijas iepirkums “Maketēšanas un tipogrāfijas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas vajadzībām”
Paziņojuma ievietošanas datums: 2015. gada 21.augusts
Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 7.septembris
Iepirkuma identifikācijas numurs: DVI/2015/01
Līguma izpildītājs: SIA “Mc Ābols poligrāfija”, reģistrācijas numurs: 40003187469, adrese: Uriekstes iela 2A, Rīga, LV-1005
Līgumcena (bez PVN): EUR 41 999,99
Līgums
Autostāvvietas nomas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas autotransportam
Lēmums par līguma slēgšanu: Datu valsts inspekcijas iepirkums “Autostāvvietas nomas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas autotransportam”, identifikācijas Nr. DVI/2014/2.
Pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 82.panta piecpadsmitā daļa.
Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 27.augusts
Iepirkuma identifikācijas numurs: DVI/2014/2
Iepirkuma priekšmets: Autostāvvietas nomas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas autotransportam
Līguma izpildītājs: SIA “Europark Latvia”, reģistrācijas numurs: 40003553023, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 8, Rīga, LV-1050
Līgumcena (bez PVN): EUR 13 031,40
Līgums
Maketēšanas un tipogrāfijas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas vajadzībām

Lēmums par līguma slēgšanu

Datu valsts inspekcija informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā – 2014.gada 2.aprīlī.
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 22.aprīlis
Iepirkuma identifikācijas Nr. DVI/2014/01
Līguma izpildītājs – SIA “Mc Ābols poligrāfija”, reģistrācijas numurs: 40003187469, adrese: Uriekstes iela 2A, Rīga, LV-1005
Līgumcena (bez PVN): EUR 41 999,99
Līgums
Paziņojuma ievietošanas datums: 2014. gada 2.aprīlis
Iepirkuma identifikācijas numurs: DVI/2014/1

Ar Inspekcijas darbinieku komandējumu braucienu organizēšanu saistīto pakalpojumu nodrošināšana

Lēmums par līguma slēgšanu
Līgums
Datu valsts inspekcijas iepirkums “Ar inspekcijas darbinieku komandējumu braucienu organizēšanu saistīto pakalpojumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. DVI 2013/4. Pamatojums – Publisko iepirkumu likuma 81.panta desmitā daļa.
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 4.novembris
Iepirkuma identifikācijas numurs – DVI/2013/4
Iepirkuma priekšmets – “Ar inspekcijas darbinieku komandējumu braucienu organizēšanu saistīto pakalpojumu nodrošināšana”
Līguma izpildītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkaba aģentūra”, reģistrācijas numurs: 40003620095, juridiskā adrese: Pārbrauktuves iela 9a-3, Ikšķiles novads, Ikšķile, LV-5052
Līgumcena (bez PVN): LVL 29 999 vai EUR 41 999

Maketēšanas, fotografēšanas un tipogrāfijas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas vajadzībām
Paziņojuma ievietošanas datums: 2013. gada 18.marts
Iepirkuma identifikācijas numurs: DVI/2013/2
Iepirkuma priekšmets: “Maketēšanas, fotografēšanas un tipogrāfijas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas vajadzībām”

Lēmums par līguma slēgšanu

Datu valsts inspekcija informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots Iepirkumu uzraudzības mājas lapā – 2013.gada 18.marts

Lēmuma pieņemšanas datums: 2013.gada 5.aprīlis

Līguma izpildītājs: SIA “McĀbols poligrāfija”, reģistrācijas numurs: 40003187469, adrese: Uriekstes iela 2A, Rīga, LV-1005

Līgumcena (bez PVN): LVL 19 900

 


Maketēšanas, fotografēšanas un tipogrāfijas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas vajadzībām

Datu valsts inspekcija paziņo, ka ir pārtraukusi iepirkumu “Maketēšanas, fotografēšanas un tipogrāfijas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas numurs: DVI/2013/1

Datu valsts inspekcijas informatīvais paziņojums
Paziņojuma ievietošanas datums – 2013. gada 8.marts

Iepirkuma identifikācijas numurs – DVI/2013/1
Plānotā iepirkuma priekšmets –„Maketēšanas, fotografēšanas un tipogrāfijas pakalpojumi Datu valsts inspekcijas vajadzībām saskaņā ar pielikumu “Tehniskā specifikācija”

Pasūtītāja kontaktpersonas: Solvita Zagorska, tālrunis + 371 67223131, fakss + 371 67223556, e-pasts:info@dvi.gov.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 19.martam, plkst.10:00, Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-15, 3.stāvā.

Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde DVI vajadzībām
Paziņojuma ievietošanas datums: 2012. gada 20.septembris
Iepirkuma identifikācijas numurs: DVI/2012/1
Plānotā iepirkuma priekšmets: „Degvielas, degvielas uzpildes stacijās iegādājamo preču un pakalpojumu iegāde datu valsts inspekcijas dienesta transportlīdzekļu vajadzībām”
Pasūtītāja kontaktpersonas: Solvita Zagorska, tālrunis + 371 67223131, fakss + 371 67223556, e-pasts: info@dvi.gov.lv
Piedāvājumi jāiesniedz: līdz 2012.gada 5.oktobrim, plkst.16:00, Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-15, 3.stāvā.

Nolikums

Lēmums par līguma slēgšanu

Datu valsts inspekcija informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots Iepirkumu uzraudzības mājas lapā 2012.gada 20.septembrī. Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 18.oktobris.

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Statoil Fuel & Retail Latvia” (reģistrācijas numurs: 40003064094, adrese: Duntes ielā 6, Rīgā, LV-1013)
Līgumcena (bez PVN): LVL 19 900

 

Informācija par rakstiski noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem

Datu valsts inspekcijas noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2016.gadā
Datu valsts inspekcijas noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2015.gadā
Datu valsts inspekcijas noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2014.gadā
Last updated: 04.06.2020. 11:05