Jaunumi Ziņas
Baltijas valstu karogi

Šā gada 20. un 21. oktobrī, Viļņā, turpinot ikgadējo sanāksmju tradīciju norisinājās Baltijas valstu datu aizsardzības uzraudzības iestāžu (Andmekaitse Inspektsioon, Datu valsts inspekcija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) sanāksme. Tikšanās laikā uzraudzības iestāžu pārstāvji apsprieda būtiskākos notikumus, kas norisinājušies kopš pēdējās – pagājušā gada sanāksmes.


Šogad Lietuvas uzraudzības iestāde ir pievērsusi īpašu uzmanību tādām tēmām kā: tiesu prakse videonovērošanas jomā, mierizlīguma rīks un izmaiņas Lietuvas nacionālajā likumā par personas datu aizsardzību.

“Mēs augstu vērtējam iespēju tikties ar kolēģiem no citām valstīm. Mūsu sadarbība palīdz atrast labāku veidu, kā risināt dažādus jautājumus, jo apspriežot tos un daloties savstarpējā pieredzē tiek salīdzināta dažādu valstu prakse un atrasti labākie risinājumi.” Lietuvas uzraudzības iestādes vadītājs Raimondas Andrijauskas

Šajā sanāksmē Latvijas uzraudzības iestāde vērsa uzmanību uz regulējumu par datu saglabāšanu Elektronisko sakaru likumā, regulējumu un pieeju datu aizsardzības speciālista institūtam, mijiedarbību starp E-privātuma direktīvu un Datu regulu, kā arī uzraudzības iestādes pilnvarām.

“Tikšanās ar kolēģiem no Baltijas valstu uzraudzības iestādēm vienmēr ir piepildīta ar jēgpilnām un uz mērķi orientētām diskusijām. Mums ir līdzīgi izaicinājumi, un mēs izmantojam mūsu un kolēģu pieejas atšķirību salīdzinājumu, lai mācītos un pilnveidotos. Pēc katras tikšanās mēs esam ieguvuši jaunas idejas, kā sasniegt savus mērķus un piepildīt mūsu misiju digitālajā laikmetā.” Latvijas uzraudzības iestādes vadītāja Jekaterina Macuka

Igaunijas uzraudzības iestāde sniedza pārskatu par šādiem tematiem: videonovērošanas uzraudzības prakse, vadlīnijas par videonovērošanu un izmantotais videonovērošanas zīmes paraugs; kā arī par uzraudzības pasākumu plāniem un pamatnostādnēm attiecībā uz informācijas publicēšanu par maksājumu saistību nepildīšanu.

“Daudzos gadījumos sistemātiska pieeja ir labākais risinājums, lai novērstu problēmas, kas ietekmē personas datu aizsardzību. Ciešāka sadarbība starp uzraudzības iestādēm veicina efektīvāku un konsekventāku personas datu apstrādes uzraudzību Baltijas valstīs. Vēl svarīgāk ir tas, ka šajās sanāksmēs izveidotās labās attiecības un ciešāka sadarbība ar kolēģiem no kaimiņvalstīm palīdz pārvarēt mūsu ikdienas darba šķēršļus.” Igaunijas uzraudzības iestādes vadītāja Pille Lehis

Šogad sanāksmē īpaša uzmanība tika pievērsta datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanai un  izaicinājumiem sūdzību izmeklēšanas jomā. Visi trīs uzraudzītāji apsprieda starprezultātus koordinētajā pārbaudē transportlīdzekļu īstermiņa nomas jomā. Tika panākta arī vienošanās turpināt vērot datu aizsardzības situāciju katrā valstī, lai izlemtu, kuru nozari izvēlēties nākamā gada koordinētajām pārbaudēm.

Baltijas valstu karogi