omes uz soliņa

Datu valsts inspekcijā vērsās kāds neapmierināts tēvs, sūdzoties, ka pie daudzīvokļu nama uz soliņa sēdošās vecmāmiņas seko līdzi visām viņa nepilngadīgā dēla pagalmā veiktajām darbībām.

Tēvs dusmās teica: “Vai datu aizsardzība vairs neeksistē un kur skatās Datu valsts inspekcija, ja šīs sievietes zina gan mana bērna atrašanās vietu, gan paradumus, gan atpazīst viņa seju? Ar šo informāciju vecmāmiņas apmainās savā starpā un katru dienu cita citai stāsta par jaunumiem pagalmā un bērnu darbiem un nedarbiem. Viņas tur sēž kā dzīvās videonovērošanas kameras!

Atbildot uz tēva neizpratni, Datu valsts inspekcija skaidroja, ka:

  • Pirmkārt, jāņem vērā, ka minētā informācija par bērniem tiek uzkrāta tikai cilvēka prātā, tā netiek automatizētā veidā vai kartotēkas veidā apstrādāta un uzglabāta (pat, ja kādas personas prāta spējas to spēj paveikt);
  • Otrkārt, lai arī varētu šķist, ka uz soliņa sēdošās personas veic līdzīgas funkcijas kā videonovērošanas kameras, jāuzsver, ka Datu regula [1] un likums [2] attiecas uz publiskas telpas ilgstošu un plaša mēroga novērošanu ar automatizētām videonovērošanas ierīcēm, šos ierakstus saglabājot, kā arī uz tādu datu apstrādi, kas atrodas ārpus personu privātām un mājsaimniecības vajadzībām. [3] Šajā gadījumā videonovērošanas veikšana un ierakstu saglabāšana nenotiek.

Tādējādi publiskā telpā redzamu personu, tostarp bērnu, vērošana un apspriešana personu starpā nav uzskatāma par datu apstrādi, uz kuru attiektos Datu regulas prasības.

Lai zinātu, kādos gadījumos fiziskām personām, veicot videonovērošanu, jāievēro Datu regulas prasības, aicinām iepazīties ar Datu valsts inspekcijas rekomendāciju “Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā”.

 

Būsim pateicīgi, ja skaidrojuma kvalitātes novērtēšanas nolūkos aizpildīsiet šo aptauju - https://www.visidati.lv/aptauja/2103231148/.

 

Informatīvās atsauces:

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula; turpmāk tekstā – Datu regula)

[2] Fizisko personu datu apstrādes likums (Datu likums)

[3] Datu likuma 36. panta otrā daļa

Dzīvokļu ēka, kopīpašums
Attālinātais darbs