DPSME jaunumi

Konferences “Dati ir vērtība – sargā tos” lektoru prezentācijas:

1. VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS IEVIEŠANA LATVIJĀ (Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova)

2. REGULAS TVĒRUMS – automātiska datu apstrāde, kartotēka, ar juridisku personu daistīti personas dati un to apstrāde, apstrāde mājsaimnieciskām vajadzībām (Datu valsts inspekcijas Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas vadītājs Lauris Linabergs)

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI (Sertificēta datu aizsardzības speciāliste, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vecākā juriste  Sanita Pētersone)

4THE ROLE OF THE EDPB FOR ENSURING CONSISTENT APPLICATION (Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas priekšsēdētāja vietnieks, Bulgārijas datu uzraudzības iestādes vadītājs Ventsislav Karadjov )

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS (Datu valsts inspekcijas direktora vietniece Lāsma Dilba)

6. PĀRZIŅA ATBILDĪBA, NODROŠINOT DATU SUBJEKTA TIESĪBU IEVĒROŠANU – informēšanas, piekļuves tiesību, tiesību labot/dzēs u.c. nodrošināšana (Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējs, SIA “E-sabiedrības risinājumi” valdes loceklis Māris Ruķers)

7. Responsibility of Controller International experience of Poland (Polijas datu uzraudzības iestādes Starptautiskās sadarbības un izglītības departamenta vecākā eksperte Iwona Piórkowska-Kapica)

8. KĀ PIERADĪT REGULAS ATBILSTĪBU? (Pārskatatbildība) (CIPP/E, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes loceklis, BA “Turība” docētājs, PROTECTUM partneris Ivo Krievs)

9.  Mission: GDPR Experience of Lithuania (Lietuvas datu uzraudzības iestādes direktors Raimondas Andrijauskas )

10. TEHNISKIE UN ORGANIZATORISKIE PASĀKUMI DATU AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀŠANĀ (Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas līdzpriekšsēdētājs Arnis Puksts)

Konferences videoieraksts pieejams https://www.youtube.com/watch?v=jH9v9yLIeZs&fbclid=IwAR2YE6kpxl5ogDn_DLYtHMQnA19134J4rnGo8VnEp2JMZGLst2PRezZ4j48