Mēnešalga:
1066 līdz 1589 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Elijas iela 17 - 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdzDatu valsts inspekcija (reģ.Nr.90001037264) izsludina konkursu uz vakanto Prevencijas nodaļas juriskonsulta/-es (starptautiskais) ierēdņa amatu uz noteiktu laiku 1 vakance

Datu valsts inspekcijas kolektīvā Prevencijas nodaļa nodrošina funkciju īstenošanu attiecībā uz datu nodošanu trešajām valstīm; sabiedrības informēšanu; iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanu, koordinēšanu un veicināšanu sabiedrisko attiecību jomā; personas datu aizsardzības speciālistu uzskaiti un uzraudzību, sertifikācijas procesu, novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību, rīcības kodeksu apstiprināšanu un rīcības kodeksu piemērošanas uzraudzību; nodrošina attīstības tendenču, ciktāl tās ietekmē personas datu aizsardzību attīstības monitorēšanu; veic kredītinformācijas biroju licencēšanu un uzraudzību; plāno, koordinē un īsteno starptautisko un Eiropas Savienības uzraudzības iestāžu sadarbību Datu valsts inspekcijas funkciju izpildē; veic Eiropas Savienības līmeņa informācijas sistēmu uzraudzību.

                      Ja esi gatavs/-a strādāt valsts pārvaldē, pieņemt jaunus izaicinājumus, analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu un nebaidīties uzņemties atbildību, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai sniegtu ieguldījumu personas datu aizsardzības uzraudzībai Latvijā un Eiropas Savienības līmenī, aizstāvēt Datu valsts inspekcijas viedokli un gūt pieredzi darbā ar Eiropas Savienības iestādēm un starptautiskajām organizācijām, tad aicinām pievienoties Datu valsts inspekcijas kolektīvam, kas veic personas datu aizsardzības uzraudzību.

                      Mēs Tev uzticēsim veikt starptautiskās sadarbības īstenošanu, piedalīties pārbaudēs un revīzijās, kas saistītas ar Datu valsts inspekcijas pārstāvību Eiropas Savienības līmeņa darba grupās, pārstāvēt Datu valsts inspekciju Eiropas Savienības un starptautiskajos forumos personas datu aizsardzības jomā. Veikt personas datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas piešķiršanu un reģistrāciju, kredītinformācijas biroju licencēšanu, izvērtēt ekspertu, kuri veic kredītinformācijas biroju auditus, atbilstību kredītinformācijas biroju reglamentējošiem tiesību aktiem, plānot, organizēt un veikt Datu valsts inspekcijas iniciatīvas pārbaudes. Nodrošināt privātpersonu konsultēšanu personas datu aizsardzības jautājumos. Vērtēt privātpersonu sagatavoto dokumentu, tai skaitā rīcības kodeksu, uzņēmuma saistošo noteikumu, atbilstību normatīvo aktu prasībām. Veikt sertifikācijas procesa uzraudzību.

            Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē
 • juridiskā darba pieredze ne mazāk kā 1 gads
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē un zināšanas par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem
 • vēlama darba pieredze par starptautiskās sadarbības jautājumiem un to risināšanu
 • vēlama darba pieredze personas datu aizsardzības jomā
 • zināšanas par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību
 • angļu valoda B 2 līmenis
 • labas iemaņas darbam ar datoru (MS Office)

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu valsts pārvaldes iestādē
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu
 • iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās
 • sociālās garantijas
 •  veselības apdrošināšanas polisi (pēc viena nostrādāta mēneša)
 • darbu mūsdienīgā darba vidē, jaunā ērtā, ergonomiski aprīkotā birojā Elijas ielā 17, Rīgā.

Datu valsts inspekcijas Prevencijas nodaļas juriskonsulta/-es ierēdņa amatam noteikta 26.3.saime “Iestāžu un amatpersonu kontrole”, IV līmenis (11.mēnešalgu grupa), mēnešalga pārbaudes laikā no 1066 EUR līdz 1271 EUR (pirms nodokļu nomaksas) pēc pārbaudes laika no 1333 EUR līdz 1589 EUR (pirms nodokļu nomaksas), atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei.

Motivācijas vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam nosūtīt Datu valsts inspekcijai Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, vai uz e-pasta adresi: amata.konkursi@dvi.gov.lv ar norādi “Pieteikums konkursam uz Prevencijas nodaļas juriskonsulta/-es amatu (Jūsu vārds, uzvārds)” līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67686023 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi amata.konkursi@dvi.gov.lv ar norādi “Jautājums par konkursu”.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Datu valsts inspekcija informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.
 3. Papildu VDAR13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Datu valsts inspekcijas mājaslapā https://www.dvi.gov.lv/lv/ieksejie-normativie-akti.

Pretendentiem jāpiesakās līdz