Vides pieejamība

Datu valsts inspekcijā tiek nodrošināta vides pieejamība:

Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā

personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā

Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem.

personām ar bērnu ratiņiem.

Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

1. Personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, namīpašuma Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, telpas zonā pirms pakāpieniem nodrošināta izsaukuma poga ar attiecīgu norādi namīpašuma Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, pārvaldnieka pārstāvim.

2. Lai nokļūtu līdz liftam, četru pakāpienu pārvarēšanai pēc izsaukuma signāla saņemšanas namīpašuma Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, pārvaldnieka pārstāvis nodrošina mobilās rampas uzstādīšanu.

3. Nokļūšanai Datu valsts inspekcijas telpās Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, trešajā stāvā nodrošinātā izsaukuma poga Datu valsts inspekcijas darbiniekam.

 

Last updated: 02.09.2016. 14:50