Mēnešalga:
1587 līdz 1852 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Elijas iela 17, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdzDatu valsts inspekcija (reģ.Nr.90001037264) izsludina konkursu uz vakanto Uzraudzības nodaļas juriskonsulta/-es (nacionālais) ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku 

Datu valsts inspekcijas kolektīvā Uzraudzības nodaļa nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības uzraudzību par datu subjektu tiesību, personas datu apstrādes pamatprincipu, pārziņu un apstrādātāju pienākumu nosacījumu īpašās apstrādes situācijās ievērošanu atbilstoši Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajai Datu valsts inspekcijas kompetencei, nepieciešamības gadījumā īstenojot atbilstošus sadarbības un konsekvences nodrošināšanas pasākumus ar citu valstu datu aizsardzības uzraudzības iestādēm.


Ja esi gatavs/-a strādāt valsts pārvaldē, pieņemt jaunus izaicinājumus, analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu un nebaidīties uzņemties atbildību, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai sniegtu ieguldījumu personas datu aizsardzības uzraudzībai Latvijā, tad aicinām pievienoties Datu valsts inspekcijas kolektīvam, kas veic personas datu aizsardzības uzraudzību.


Mēs Tev uzticēsim izskatīt fizisku personu sūdzības, pārziņu paziņojumus par personas datu aizsardzības pārkāpumiem un citu trešo personu (publisku iestāžu, organizāciju, apvienību) iesniegumus par iespējamiem pārkāpumiem personas datu apstrādes aizsardzības jomā, veikt pārbaudes un izmeklēšanu administratīvā un administratīvā pārkāpuma procesu ietvaros attiecībā uz pārziņa un apstrādātāja pienākumu neizpildi personas datu apstrādes aizsardzības jomā, gatavojot visus procesuālo darbību protokolus un citus dokumentus, sniegt konsultācijas par personu datu aizsardzības regulējumu.


Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām 

 -akadēmiskā va otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- juridiskā darba pieredze ne mazāk kā 1 gads (ja izglītība tiesību zinātnēs) 

-juridiskā darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi (ja izglītība sociālajās zinātnēs (izņemot tiesību zinātnēs)) 

-zināšanas par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību 

-vēlama darba pieredze valsts pārvaldē 

-vēlama darba pieredze personas datu aizsardzības jomā 

-prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu,argumentēt viedokli 

-kompetences: analītiskā domāšana, plānošana un organizēšana, iniciatīva, darbs komandā 

-labas prasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel, Power Point


Piedāvājam:
- mēnešalgu no 1587 EUR līdz 1852 pirms nodokļu nomaksas
- motivācijas sistēmu atbilstoši Tavam ieguldījumam
- atbildīgu,interesantu un dinamisku darbu valsts pārvaldes iestādē
- līdzdarboties uzraudzības kultūras veidošanā jaunā un strauji augošā nozarē
- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu
- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās
- profesionālu un pieredzējušu kolēģu atbalstu
- sociālās garantijas
- veselības apdrošināšanas polisi (pēc viena nostrādāta mēneša)
- elastīgu darba laiku un attālinātā darba iespējas
- darbu mūsdienīgā darba vidē, jaunā ērtā, ergonomiski aprīkotā birojā Elijas ielā 17, Rīgā.

Motivācijas vēstuli, kurā lūdzam aprakstīt darba pieredzi, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, lūdzam nosūtīt Datu valsts inspekcijai Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, vai uz e-pasta adresi: amata.konkursi@dvi.gov.lv ar norādi “Pieteikums konkursam uz Uzraudzības nodaļas juriskonsulta /-es amatu nenoteiktu laiku (Jūsu vārds, uzvārds)”.
Pretendentiem,kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CVstandartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67686023 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi amata.konkursi@dvi.gov.lv ar norādi “Jautājums par konkursu”.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk –VDAR) 13.pantu, Datu valsts inspekcija informē, ka:1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Datu valsts inspekcijas mājaslapā https://www.dvi.gov.lv/lv/ieksejie-normativie-akti.

Pretendentiem jāpiesakās līdz