Par apmeklētāju pieņemšanu un telefonkonsultāciju sniegšanu 2020.gada 10.septembrī

Ievietots 08.09.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2020.gada 10.septembrī (visu darba dienu) organizē mācības visiem iestādes darbiniekiem un amatpersonām. Ņemot vērā minēto, Datu valsts inspekcija 10.septembrī klātienē nepieņem apmeklētājus un telefonkonsultācijas nebūs pieejamas. Aicinām iedzīvotājus saziņai ar iestādi izmantot iestādes oficiālo tālruni 67223131.  

Paziņojums par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā Nr. C-311/18 – Datu aizsardzības komisārs pret Facebook Ireland un Maximillian Schrems

Ievietots 08.09.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Paziņojums par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā Nr. C-311/18 – Datu aizsardzības komisārs pret Facebook Ireland un Maximillian Schrems Pieņemts 2020. gada 17. jūlijā. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) ir pieņēmusi šādu paziņojumu. EDAK atzinīgi vērtē Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, kurā uzsvērtas pamattiesības uz privātumu saistībā ar personas datu nosūtīšanu trešām valstīm. EST..
Lasīt vairāk »

Kur ziņot par iespējamiem pārkāpumiem Rīgas domes vēlēšanās?

Ievietots 28.08.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras pētījums par personu attieksmi pret drošības apdraudējumiem

Ievietots 23.07.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) ir sagatavojusi pētījumu par personu attieksmi pret drošības apdraudējumiem saistībā ar vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem datu aizsardzības jomā, tiešsaistē īstenotu krāpšanu, terorismu un aizskārumiem tīmekļa vidē. Informācija par FRA veikto pētījumu pieejama angļu valodā šeit: https://fra.europa.eu/en/news/2020/security-and-crimes-europeans-worry-about-online-banking-fraud-data-misuse-and-terrorist Pētījums “Your rights matter: Security concerns and experiences“ pieejams angļu valodā šeit: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-survey-security  

Press Release: The EDPB issues a statement on Schrems II and adopts Guidelines on PSD2 and and letter to MEP Ďuriš Nicholsonová

Ievietots 20.07.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

European Data Protection Board – Thirty-fourth Plenary session: Schrems II, Interplay PSD2 and GDPR and letter to MEP Ďuriš Nicholsonová on contact tracing, interoperability of apps and DPIAs Brussels, 20 July – During its 34th plenary session, the EDPB adopted a statement on the CJEU’s ruling in Facebook Ireland v..
Lasīt vairāk »

Ceturtais bezmaksas vebinārs mikrouzņēmumu pārstāvjiem SMOOTH projekta ietvaros par galvenajiem VDAR prasību aspektiem, regulai atbilstošu privātuma politiku izstrādi, sīkdatņu lietošanu un SMOOTH mākoņplatformu, kas pieejama latviešu valodā, kā atbalsta rīku VDAR prasību īstenošanā

Ievietots 30.06.2020. · sadaļā 1.lapa, SMOOTH jaunumi, Ziņas

SMOOTH projekta partneris Lēvenes Katoļu universitāte (Beļģija) piedāvā  bezmaksas tiešsaistes vebināru mikrouzņēmumu pārstāvjiem par veiksmīgu VDAR regulas piemērošanu uzņēmējdarbības vidē, regulai atbilstošu privātuma politiku izstrādi, korektu sīkdatņu lietošanu uzņēmumu interneta vietnēs un apskatu par to, kā SMOOTH mākoņplatforma var palīdzēt mikrouzņēmumiem atbilst VDAR prasībām. SMOOTH mākoņplatforma ir Eiropas Komisijas finansētā..
Lasīt vairāk »

Pieejams VDAR 60.panta lēmumu reģistrs

Ievietots 26.06.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumiem Eiropas Savienības uzraudzības iestādes savstarpēji sadarbojas personas datu aizsardzības nodrošināšanas jautājumos. Svarīgākie mehānismi ir vienas pieturas aģentūras principa īstenošana un Vispārīgās datu aizsardzības regulas konsekventas piemērošanas nodrošināšana. Vienas pieturas aģentūras princips paredz, ka datu subjektam ir tiesības savu tiesību realizēšanai un aizsardzībai vērsties..
Lasīt vairāk »

Trešais vebinārs (23.06.2020.) mikrouzņēmumu pārstāvjiem SMOOTH projekta ietvaros par slēptu personas datu identificēšanu datu bāzēs un SMOOTH mākoņplatformas, kas pieejama latviešu valodā, iespējām sekmēt uzņēmumu atbilstību VDAR prasībām

Ievietots 17.06.2020. · sadaļā 1.lapa, SMOOTH jaunumi, Ziņas

SMOOTH projekta partneris NEC Corporation (Vācija) piedāvā  bezmaksas tiešsaistes vebināru mikrouzņēmumu pārstāvjiem par SMOOTH platformas iespējām identificēt slēptus personas datus mikrouzņēmumu datu bāzēs, SMOOTH projektu, projektā izstrādāto mākoņplatformu un tās atbalstu mikrouzņēmiem VDAR prasību īstenošanā. SMOOTH mākoņplatforma ir Eiropas Komisijas finansētā projekta Nr. 786741 “Mākoņplatforama mikrouzņēmumiem VDAR atbilstības nodrošināšanai” (“GDPR..
Lasīt vairāk »

Paziņojums par DVI dienesta automašīnas OPEL ZAFIRA valsts reģistrācijas Nr.HT-4 bez atlīdzības nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.

Ievietots 15.06.2020. · sadaļā Ziņas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” (turpmāk – Noteikumi) 21.punktā noteiktajam un pamatojoties uz DVI 27.01.2020. rīkojumu Nr.1-.2.1/8 “Par Datu valsts inspekcijas dienesta automašīnas Opel Zafira atsavināšanu” no 2020.gada 5.marta līdz 2020.gada 19.martam Akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” sludinājumu vietnē https://www.vni.lv/lat/sludinajumi/publiskam_personam_piedavata_kustama_manta/?id=1111 tika..
Lasīt vairāk »

Par darba laika izmaiņām 2020.gada 13. un 22.jūnijā

Ievietots 08.06.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas